Impressum Privacy bescherming

De Loewe Technology GmbH is een bv naar Duits recht met hoofdvestiging in Kronach. 

Postadres:
Loewe Technology GmbH, Industriestraße 11, 96317 Kronach
Telefoon: +49 (0)9261 / 99-0
Fax: + 49 (0)9261 / 99-300
Email:
ccc(at)loewe.de

Executive Management: Aslan Khabliev

Inschrijving Kamer van Koophandel: Frankfurt am Main district court, No. HRB 117013
Omzetbelastingsidentificatienummer: DE815850069
 
Privacy-bescherming
Bij het gebruik van onze diensten wordt u mogelijk verzocht om persoonlijke gegevens te delen. Het beantwoorden van deze vragen is vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens worden overeenkomstig met de Duitse bepalingen voor privacy-bescherming opgeslagen en verwerkt.

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen worden vervaardigd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van de internetbrowser van de gebruiker worden bewaard. Deze cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De gegevens die met de etracker- technologieën zijn verzameld, worden zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de identiteit van de bezoeker van deze website vast te stellen en worden niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengebracht. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt dat voor de toekomst geldig is.

De persoonsgebonden gegevens, die in het kader van de website van de Loewe worden opgeslagen, worden gebruikt met het doel om uw aanvraag te verwerken. Verwerking en gebruik van uw gegevens voor advies, reclame en marktonderzoek geschiedt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als in de toestemmingsverklaring voor de hiervoor genoemde doeleinden ook de verstrekking van uw gegevens aan ondernemingen van de Loewe of aan andere in de toestemming genoemde derden wordt genoemd, dan kunnen uw gegevens aan hen worden verstrekt. In alle andere gevallen worden geen gegevens doorgestuurd. Uw toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op via 0032 - 3 - 270 99 30 (ma-do: 08h00 – 12h00 en 13h00 – 18h00, vrijdag tot 16h00).


Cookies
Om onze aanbiedingen persoonlijk aan te kunnen bieden, wordt op enkele delen van www.loewe.tv gebruik gemaakt van cookies. Bovendien worden cookies gebruikt ten behoeve van anonieme statistische gegevensverwerking met betrekking tot de duur van de aanwezigheid op de website.

Auteursrechten
© Copyright Loewe Technology GmbH, Kronach (Duitsland). Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's alsmede de wijze waarop deze geplaatst zijn op de Loewe-website vallen onder de auteurswet en mogen niet zonder schriftelijke goedkeuring van Loewe elders gebruikt of gepubliceerd worden.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, veranderd of aan derden toegankelijk worden gemaakt.

Aansprakelijkheid
Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat de beschikbare informatie geheel zonder fouten is of helemaal juist is. Iedere aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect uit het gebruik van deze website volgt, wordt uitgesloten in zoverre deze niet op opzet of grove nalatigheid terug te voeren is. Voor zover vanaf deze website naar internetpagina's van derden wordt verwezen, is Loewe niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

Garantie
Loewe is niet aansprakelijk voor de omvang en de inhoud van de te ontvangen internetdiensten. Dit geldt ook voor het Loewe MediaNet-portaal. Loewe biedt apparatuur,  het technologisch platform, om de ontvangst van deze diensten mogelijk te maken. Loewe kan daarom niet garant staan voor toekomstige wijzigingen in omvang en inhoud.