Data protection Legal

Loewe Technology GmbH is a limited liability company by German law with its head office in Kronach.


Postal address:
Loewe Technology GmbH, Industriestraße 11, 96317 Kronach, Germany
Phone: +49 (0)9261 / 99-0
Fax: + 49 (0)9261 / 99-300
Email: ccc(at)loewe.de

Executive Management: Aslan Khabliev

Headquaters: Kronach
Commercial Register:
Frankfurt am Main district court, No. HRB 117013
Value added tax identification number: DE815850069

 
Ochrona danych
Korzystając z naszych usług możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Wszelkie odpowiedzi na takie pytania są dobrowolne. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z niemieckim prawem ochrony danych osobowych. Dane osobowe gromadzone na stronie Loewe są przetwarzane w celu obsługi zapytań. Dane są przetwarzane i wykorzystane w celach konsultacyjnych, reklamowych i badań rynku tylko za Twoją wyraźną zgodą. Jeśli zgoda poza wyżej wymienionymi celami obejmuje także przekazanie danych do firm w grupie Loewe lub stron trzecich wymienionych w deklaracji zgody, dane mogą zostać przekazane do tych stron. W przeciwnym wypadku dane nie zostaną przekazane. Można wycofać zgodę w każdym momencie. W tym celu należy się skontaktować z naszą infolinią: +49 9261-99 500 (Pn.-Pt. 9:00-12:00, 13:30-17:00).

Strona wykorzystuje technologię pozwalającą na gromadzenie danych dotyczących zachowań użytkowników. Dane te są gromadzone anonimowo w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Wszystkie dane użytkowników są przechowywane z wykorzystaniem anonimowego numeru ID użytkownika i mogą być gromadzone w celu stworzenia profilu wykorzystania. Ciasteczka mogą być wykorzystywane do gromadzenia i zapisywania tych danych, ale dane pozostają całkowicie anonimowe. Dane te nie zostaną wykorzystane do identyfikacji użytkownika i nie są łączone z danymi osobowymi. Można odmówić gromadzenia i przechowywania danych w każdym momencie z uwzględnieniem późniejszych usług. Aby odmówić ich wykorzystania odwiedź http://application.etracker.com/privacy.php?id=privacy&languageId=2&et=ZWxr6m.


Ciasteczka
W celu personalizacji usług, które oferujemy,  w niektórych obszarach www.loewe.tv korzystamy z plików ciasteczek. Dodatkowo pliki ciasteczek są wykorzystywane podczas trwania sesji w celach anonimowej ewaluacji statystycznej.

Prawo autorskie ©
Prawa autorskie Loewe Technology GmbH, Kronach (Niemcy). Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, obrazy, dźwięki, animacje i wideo oraz ich konfiguracja na stronie Loewe są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami. Treść strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.


Odpowiedzialność
Strona została stworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Jednak nie możemy zagwarantować całkowitego braku błędów oraz prawidłowości wszystkich zawieranych informacji. Loewe zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego korzystania za strony, o ile nie jest oparte na bezprawnym zamiarze lub rażącym zaniedbaniu. O ile istnieją linki pomiędzy stroną Loewe a stronami osób trzecich, Loewe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron.


Gwarancje
Loewe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakres i treść usług online. Dotyczy to także portalu Loewe MediaNet. Urządzenia Loewe są jedynie techniczną platformą umożliwiającą podstawowy odbiór takich treści. W związku z tym Leowe nie może zagwarantować braku zmian w ich zakresie i treści.